Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis de la plana web: www.forndesaplaca.com, s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, formació assesorament i altres activitats pròpies de FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L.

Aquestes dades únicament seran cedidits a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests.

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L'ecercici d'aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d'email a: forndesaplaca@forndesaplaca.com o en l'adreça: Av. dels Pujols, 19, 07570 Artà.

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són cretes i correctes, i es compromet a mantenir-los actualitzats, comunicant els canvis a FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L, tractarem les eves dades personals recptades a través de la web: www.forndesaplaca.com, amb les següents finalitats:

 1. En cas de contractació dels bés i serveis oferts a través de www.forndesaplaca.com, per a mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, infomació, prestació i millora del servei.
 2. Enviament d'informació sol·licitada a través dels formularis disposats en www.forndesaplaca.com.
 3. Remetre bulletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L i del sector.

Li recordem que pot oposar-se a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça indicada anteriorment.

Els camps d'aquests registres són de compliment obligatòria, sent impossible realitzar les finilitats expressades si no s'aporten aquestes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·liciti la seva supressió i durant el termini pel qual poguessin derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les seves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

 1. La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis de FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L, els termes i les condicions del qual es posran a la seva disposició en tot cas, de manera prèvia a una eventual contractació.
 2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que l'informem posant a la seva disposició la present política de privacitat, que, després de la lectura d'aquesta, en cas d'estar conforme, pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d'una casella diposada a aquest efecte.

En cas que no ens faciliti les seves dades o ho faci de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant del tot impossible porporcionar-li la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L, excepte obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l'usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d'allotjament compartit, FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L no es fa responsable de l'incompliment per part de l'usuari del RGPD.

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L informa que, com a prestador de servei d'allotjament de dades i en virtut del que s'estableix en la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat en la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per a identificar l'origen de les dades allotjades en el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d'aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d'una recerca criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública posant-se a la disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així ho requereixi.

La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l'Estat es farà en virtut al que es disposa en la normativa sobre protecció de dades personals.

Drets de propietat intel·lectual

FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, "knowhow" i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.forndesaplaca.com i els serveis oferts en aquest així com els programes necessaris per a la seva implamentació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.forndesaplaca.com sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del software

L'usuari ha de respectar els programes de tercers llocs a la seva disposició per FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L fins i tot sent gratuïts i/o de disposició pública.

FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L disposa d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L'usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada d'aquets.

Per a tota actuació que excedeixi del compliment del contracte, l'usuari necessitarà autorització per escrit per part de FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L, quedant prohibit a l'usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, s.l, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L, i en particular de:

 • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets tercers.
 • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L resulti violent, abusiu, abscè, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
 • Els cracks, nombres de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 • La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en Reglament (UE)2016/679 del parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquests.
 • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat.

L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L'usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d'autor, amnteniment de l'ordre públic, així com principis universals d'ús d'internet.

L'usuari indemnitzarà a FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L per les despeses que generés la imputació de FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'un decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això, no es responsabilitza de la pèrdua o l'esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D'igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent queprèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d'aquestes. 

En el cas d'usuaris amb els quals existeixi una relació contractual prèvia, FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L sí que està autoritzat a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de FORN DE SA PLAÇA ARTÀ, S.L que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l'usuari, després d'acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d'Atenció al Client.

Política de privacitat xarxes socials

D'acord amb la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Forn de sa Plaça Artà SL informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a la / Xarxa / és Social / és Facebook, Twitter, Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de Forn de sa Plaça Artà S.L.:

 •          CIF: B16601387
 •          DIRECCIÓ: AVINGUDA DES PUJOLS 19 07570, ARTA (ILLES BALEARS)
 •          CORREU ELECTRÓNIC: info@forndesaplaça.com
 •          DOMINI WEB: www.forndesaplaça.com 

L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per Forn de sa Plaça Artà SL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

Forn de sa Plaça Artà S.L. té accés i tracta la informació pública de l'usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant Forn de sa Plaça Artà S.L., d'acord amb la LOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d'accés a la informació dels perfils dels usuaris.
 • Rectificació: només es satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Forn de sa Plaça Artà S.L., per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret ha de exercir-lo davant la Xarxa Social.
 • Cancel·lació i / o oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de Forn de sa Plaça Artà S.L., per exemple, deixar d'estar unit al perfil.

Forn de sa Plaça Artà S.L. realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació en el perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de Forn de sa Plaça Artà S.L ..
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l'usuari.

L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d'accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L'usuari, un cop unit a la pàgina de Forn de sa Plaça Artà S.L., podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , Forn de sa Plaça Artà SL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.

Forn de sa Plaça Artà S.L. no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades a cap fitxer per part de Forn de sa Plaça Artà S.L., però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

Forn de sa Plaça Artà S.L. es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d'ells, quan s'utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d'aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat

Forn de sa Plaça Artà S.L. utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la LOPD i de la LSSI-CE.

No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de Forn de sa Plaça Artà S.L. perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per optimitzar i adaptar-se a la vostra navegació i les vostres preferències, entre altres tasques. Més informació