Condicions d'ús


En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Forn de sa Plaça Artà S.L. informa que és titular del lloc web www.forndesaplaça.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, Forn de sa Plaça Artà S.L. informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és Forn de sa Plaça Artà S.L., amb CIF B16601387 i domicili social en AVINGUDA DES PUJOLS, 19 - 07570, ARTA (ILLES BALEARS), inscrita en el Registre Mercantil, en el tom , foli , fulla i inscripció . L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: info@forndesaplaça.com.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de Forn de sa Plaça Artà S.L. confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de Forn de sa Plaça Artà S.L., totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Forn de sa Plaça Artà S.L. proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per Forn de sa Plaça Artà S.L. per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Forn de sa Plaça Artà S.L. contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

Forn de sa Plaça Artà S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Forn de sa Plaça Artà S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Forn de sa Plaça Artà S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

Modificacions

Forn de sa Plaça Artà S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Serveis de contractació per internet

Certs continguts de la website de Forn de sa Plaça SL contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per Forn de sa Plaça Artà S.L..

Protecció de dades

De conformitat amb l'establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Forn de sa Plaça Artà S.L. amb CIF B16601387 i domicili social situat en AVINGUDA DES PUJOLS, 19 - 07570, ARTA (ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, Forn de sa Plaça Artà S.L. informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per a les finalitats esmentades.

Forn de sa Plaça Artà S.L. informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Forn de sa Plaça Artà S.L. es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@forndesaplaça.com.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

Forn de sa Plaça Artà S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Forn de sa Plaça Artà S.L.. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Forn de sa Plaça Artà S.L..

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Forn de sa Plaça Artà S.L.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Forn de sa Plaça Artà S.L..

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Forn de sa Plaça Artà S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. Forn de sa Plaça Artà S.L. té el seu domicili en ILLES BALEARS, Espanya.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per optimitzar i adaptar-se a la vostra navegació i les vostres preferències, entre altres tasques. Més informació